Aşağıdaki türkçe açıklama

Free your feminine energy

Module 1 : Womb healing – the wisdom of your womb

This is the 1st module of a training for conscious women who are ready to step up and free themselves to live the life they fully deserve and came here to live. You can take this module alone or continue with the training as you wish.

Women who know they have gifts and powers they want to bring forth.
Women who feel they don´t belong in the old ways, but haven´t yet found the new ways.
Women who want to create a better world lived from love using their feminine powers.
Women who want to feel alive, free and want to create.
Who want authentic relationships, workplaces, families and sisterhood.

Women are brought up to be cute, beautiful, nice, caring, good girls, pleasing, pleasant which is a very limited version of who we are. We are also wild, crazy, emotional, deep, dark, mystic, creative, and much more.

In this workshop we will gently explore our female essence, the benefits of it and what hold us back from living it freely and feeling strong in it. We will go deep into the mysteries and wisdom of our womb and let her be our loving guide to our healing and our next step.

Our womb is the seat for our power, it is also where we store old memories that hold us back from feeling free and alive. When we heal our womb we can find our strength and use our energy in a conscious and loving way to create the relations and the world we want.
We will go deep within ourselves in our own healing journey and we will be nourished and supported by the sisters in the group. We will connect to our hearts and create a loving and safe space for sharing. When we heal ourselves we also heal the collective field of women, when we work in a group the healing can go even deeper and we can be mirrors for each other.

We will be open to share and allow emotions to surface.

We will explore and express them through dancing, Intuitive painting, healing, meditation and sharings and let the field be open to what else might show. It will all take place in a loving and caring atmosphere.

What you will get:
● Womb activation – individual healing activation
● Heart opening – group healing
● Intuitive painting – healing your womb through painting.
● Sisterhood – by sharing in the group
● A painting that will support you after the group ends.
● Healing of our own wounds on the feminine.
● Healing of collective wounds of the feminine.
● Materials and translator included.
● The workshop will be in English, with Turkish translation if needed.
(Value: 6500 TL)

Your Price:
Early bird price until 28.1.20: 900 TL
After 28.1.20: 1100 TL

When:
Friday 7.2.20. at 19.00 – 21.30
Saturday 8.2.20: 11.00-19.00
Sunday 9.2.20. 10.00 -12.30

Where:
Buyulu Orman Kisisel Donusum ve Danismanlik Merkezi
Adress: Mahatma Gandi Cad. 39/1 GOP Ankara

Detailed info and registration: 05304711899, info@buyuluorman.com

What is needed from you:
● Determination for transformation.
● Some clothes you can move in and paint in.
● Openness to new discoveries about yourself.
● Openness to the others in the group.

Everything that is shared in the group is 100% confidential. 

Lalitah:
Lalitah comes from Denmark and now lives in Bodrum. She has 20 years of experience with energy Healing and have developed her own modality called AscensionTouch healing.
Lalitah has given 1:1 sessions in person and online for 20 years. She has held groups in Heartful Tantra, Soul Art, Feminine Super powers, Inner male/Inner Female, AscensionTouch Healing. Facilitated at Osho Festivals in Turkey and holistic Summer Festivals in Denmark
For years she has held guided meditation circles in Denmark and Turkey.

● Healing studio in Copenhagen together with a small Art Gallery
Mentor and Teacher on a 9 months motivation project for young women
● Osho Therapist Training and Assistant in Osho Therapist Training
● Certified Reiki Master Teacher Level 4
● Certified Energy Healer
● Certified Life and Business Coach
● Certified Intuitive Art Teacher
● Certified Soul Art Guide
Tantra Training
Channeling Training
● Educated as a Social advisor, with 15 years of experience in motivational work and supervision and coaching people in healthcare, both in the public system and private corporations.

“I am a Sensitive, Empath and I channel information from other realms. I was born on march 8th – the International Women’s day and I am especially connected into the common field of the feminine – of women. My call is to support healing of women and re-establish our wisdom on earth. Dalai Lama has said: It is the women who will save the world. Women of today are called to remember where we come from, what our real nature is, so we can bring back the real values of beauty, compassion and love.”

Moon Priestess Path Training is a 4-levels holistic training for women :

Level 1: Free your feminine Energy – earth, water, wind, fire

Modules: Womb healing, Bodylove, Awaken Life Energy, Yoni as guide, Power of Moon cycle, Nature wisdom

Levels 2, 3 and 4 are currently under development. They will be announced soon.

Dişil enerjini serbest bırak

Modül 1 – Rahim şifası – Rahminin bilgeliği ile tanış

Bu eğitim, 4 seviyeli bir eğitimdir ve farkındalık yolunda yürüyen kadınlar içindir. Kendisini özgürleştirmek ve hakettiği hayatı yaşamak için atılım yapmaya hazır kadınlar içindir. Sadece bu modülü alabileceğiniz gibi bütün eğitime de katılmayı seçebilirsiniz.

Yetenek ve kudretlerle donanımlı olduğunu bilen kadınlar içindir.
Eski dünyaya ait olmadığını hisseden ama yeni oluşlara henüz açılmamış kadınlar içindir.
Sevgi ile yaşayarak ve dişil kudretini kullanarak daha iyi bir dünya yaratmak isteyen kadınlar içindir.
Yaşadığını hissetmek isteyen, özgürce yaratan kadınlar içindir.
Otantik ilişki, işyeri, aile ve kızkardeşlik özlemi çeken kadınlar içindir.

Biz kadınlar, toplum tarafından şirin, güzel, kibar, şefkatli, hep hoşa giden tatlı, iyi kızlar olmak üzere yetiştiriliyoruz. Fakat bu asıl kimliğimizin sadece çok kısıtlı bir boyutu… Bizler aynı zamanda vahşi, çılgın, duygusal, derin, karanlık, gizemli, yaratıcı ve çok daha fazlasıyız.

Rahmimiz, kuvvetimizin yuvasıdır. Bizi canlı ve özgüz hissetmemizi engelleyen hafızaların saklandığı yerdir. Rahmimizi şifalandırdığımızda dişil kudretimize yeniden kavuşuruz ve enerjimizi bilinçle ve sevgiyle, düşlediğimiz dünyayı yaratmak için kullanmaya başlarız.

Bu atölye çalışmasında dişil özümüzün usulca keşfine çıkacağız. Dişil ayrıcalıklarımız ile tanışacak, hayatta sağlam durmamızı ve özgürce yaşamamızı engelleyen blokajlar ile çalışmayı öğreneceğiz. Rahmimizin gizemine derin bir dalış yapacağız. Ordan gelen bilgeliğin şifa yolumuzda ve hayatımızda atacağımız her yeni adımda bize sevgiyle rehberlik etmesinin yollarını öğreneceğiz.

İçimize doğru derin bir şifa yolculuğuna çıkacağız. Bu yolculukta, bir kızlar grubu olarak birbirimizi destekleyecek ve besleyeceğiz. Grup paylaşımlarını, sevgi dolu ve güvenli bir alanda kalmak adına, her an kalp merkezimize bağlı kalarak yapacağız.

Kendimizi şifalandırdığımızda kolektif dişil’i de şifalandırırız. Şifa çalışmasını bir grupta hep beraber yaptığımızda daha kolay derinleşir, birbirimize aynalık yapma olanağı yaratırız.
Bu çalışma sırasında içimizdekileri paylaşmaya ve duyguların yüzeye çıkmasına izin vereceğiz. Çıkanları dans, sezgisel resim, şifa, meditasyon ve paylaşımlar vasıtasıyla ifade edeceğiz. Grup alanını açık tutacağız ki bir sonraki anda daha başka ne oluşmak isterse vücut bulabilsin. Bütün bunlar sevgi dolu, şefkatli bir atmosferde gerçekleşecek.

Eğitim İngilizce verilecek ve Türkçe’ye simültane çeviri olacak.

Bu çalışma sana neler verecek?
● Rahim aktivasyonu – bireysel şifa seansı
● Kalp açılımı – grup şifası
● Sezgisel resim – resim ile rahim iyileştirme süreci
● Kızkardeşlik alanı – grup paylaşımları
● Evine götüreceğin ve grup bittikten sonra seni desteklemeye devam edecek kendi yaptığın resim
● Kadın olmanın getirdiği yaraların şifalanması
● Grup sırasında kullanılacak malzemeler
● Türkçe’ye simültane çeviri
(Değeri: 6500 TL)

Sana özel ücret:
28 Ocak’tan önce : kişi başı 900 TL
28 Ocak’tan sonra : kişi başı 1100 TL

Ne zaman?
Cuma 7 Şubat 2020, 19:00-21:30
Cumartesi 8 Şubat 2020, 11:00-19:00
Pazar 9 Şubat 2020, 10:00-12:30

Nerede?

Büyülü Orman Kişisel Dönüşüm ve Danışmanlık Merkezi
Adres: Mahatma Gandi Cad. 39/1 GOP Ankara

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon: 05304711899, info@buyuluorman.com

Bu çalışmaya senin getirmen gerekenler :
● İçsel değişim kararlılığı.
● İçinde rahat hareket edeceğin ve resim yapabileceğin giysiler.
● Kendin hakkında yeni şeyler keşfetmeye hazır olmak
● Grup paylaşımlarına açık olmak

Grupta yapılan paylaşımlar, kendi aramaızda yapacağımız antlaşma gereği tamamiyle grup içinde gizli kalacaktır.

Lalitah:
Lalitah Danimarkalıdır ve Bodrum’da yaşamaktadır. 20 yıldır bireysel seanslar ve grup çalışmaları vasıtasıyla enerji şifacılığı yapmaktadır. Yükseliş Şifası adını verdiği kendi şifa sistemini geliştirmiştir. Yıllardır Kalbin Yolu Tantrası, Soul Art, Dişil Süper Güç, İçimizdeki Kadın/Adam, Yükseliş Şifası Eğitimi grup çalışmalarını yapmaktadır. Türkiye’de Osho Festivallerinde ve Danimarka’da “Holistic Summer Festival” etkinliklerinde eğitmen olarak görev almıştır. Uzun yıllar boyunca Danimarka ve Türkiye’de meditasyon çemberlerinde rehberlik yapmıştır.

Kopenhag’da içinde küçük bir sanat galerisi olan Healing Studyo’yu açtı ve işletti
Danimarka’da bir gençlik kampı projesinde genç kızlardan oluşan bir gruba 9 ay boyunca motivasyon mentörlüğü ve eğitmenlik yaptı
1.5 yıllık Osho Terapistlik Eğitimini bitirdi ve bu eğitimde asistanlık yaptı
4. derece sertifikalı Reiki Master hocalığı
Sertifikalı enerji şifacılığı
Sertifikalı yaşam ve iş koçluğu
Sertifikalı “Soul Art” rehberi
Tantra eğitimi
Kanallık (channeling) eğitimi

Lalitah’nın Danimarka’dan sosyal danışmanlık bölüm diploması vardır ve 15 yıl boyunca Danimarka hükümeti sosyal güvenlik sistemi bünyesinde kamu programlarında vatandaşlara ve özel kuruluşlara iş motivasyonu ve sağlık danışmanlığı vermiştir.

“Oldukça hassas, empatik bir yapım var. Öteki dünyalardan gelen bilgileri kanallıyorum. 8 Mart Uluslararası Kadın Gününde doğdum. Kendimi bildim bileli dişil’in – kadınların kollektif alanına kuvvetli bir bağım olmuştur. Misyonum, kadınları şifalandırmak suretiyle bilgeliğimizin gezegenimizde tekrar uyanışına katkı vermektir. Dalai Lama şöyle demiştir : “Dünyamızı kadınlar kurtaracaktır. Günümüz kadınlarının, insanlık olarak nereden geldiğimizi ve asıl doğamızın ne olduğunu hatırlama misyonu vardır. Ancak bu sayede güzellik, şefkat ve sevgi odaklı gerçek değerlerimizi geri getirebiliriz.

Ay Tanrıçalığı Yolu a kadınları için 4 seviyeli holistik bir eğitimdir :

1. Seviye : Dişil enerjini serbest bırak

1. Seviye modülleri : Rahim Şifası, Vücudunu Sev, Yaşam Enerjini Uyandır, Rehberim Yoni, Ay Döngüsünün Kudreti, Doğanın Bilgeliği

2., 3. ve 4. seviyeler hazırlık aşamasındadır. Çok yakında ilan edilecektir.